Search
Close this search box.

Aanvraag watervergunning

  1. Bekendmakingen erica
  2. Verleende omgevingsvergunning voor kanoverhuur in het gebied Weiteveen, Erica, Nieuw-Amsterdam en Zandpol. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bestaande inham in het Dommerskanaal aan de Beekweg 50 te Erica.

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een watervergunning verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Verleende omgevingsvergunning voor kanoverhuur in het gebied Weiteveen, Erica, Nieuw-Amsterdam en Zandpol. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bestaande inham in het Dommerskanaal aan de Beekweg 50 te Erica.

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het dagelijks bestuur heeft een omgevingsvergunning verleend voor kanoverhuur in het gebied Weiteveen, Erica, Nieuw-Amsterdam en Zandpol. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bestaande inham in het Dommerskanaal aan de Beekweg 50 te Erica. Om een en ander te kunnen bereiken wordt het struikgewas achter de beschoeiing verwijderd en worden gaten in het maaiveld achter de beschoeiing opgevuld. Een en ander ter plaatse van het perceel Kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1675. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder het volgende nummer Z-2449049. De omgevingsvergunning is op 25 april 2024 verzonden aan de aanvrager (bekendmaking). Waarom laat het dagelijks bestuur u dit weten? Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten of werkzaamheden uit te voeren op of bij waterstaatswerken (bijvoorbeeld een watergang of waterkering) of het onttrekken of lozen van oppervlaktewater of grondwater in beheer bij het waterschap. Met dit bericht (kennisgeving) laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op tijd op reageren. Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning (bezwaar)? Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning door het waterschap? U kunt het waterschap tot en met 5 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met dit besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de omgevingsvergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende. Bezwaar maken Als u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met de verleende omgevingsvergunning, dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur. Dit kunt u schriftelijk doen. U kunt uw brief sturen naar: het dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen postbus 5006 7600 GA Almelo. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:   1.uw naam en adres; 2.de datum (dagtekening); 3.de naam van de verleende omgevingsvergunning; 4.waarom u het niet eens bent met de verleende omgevingsvergunning (de gronden van uw bezwaar). U kunt ook bezwaar maken door gebruik te maken van het volgende webfomulier: https://formulieren.vechtstromen.nl/2-formulier-indienen-bezwaarschrift/. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Als u bezwaar maakt stopt dit de werking van de verleende omgevingsvergunning niet. Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de Rechtbank Overijssel vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden: 1.uw naam en adres; 2.de datum (dagtekening); 3.de naam van de verleende omgevingsvergunning; 4.wat uw spoedeisend belang is; 5.wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden. Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via: https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor meer informatie kunt u de website van de rechtbank bezoeken: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel. U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 55 55. Voor het vragen om een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht). Informatie of vragen? Heeft u vragen over de verleende omgevingsvergunning? Wilt u de omgevingsvergunning bekijken? U kunt bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel