Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen erica
  2. StaatscourantGoedkeuring bestemmingsplan ‘Plan tot 4e gedeeltelijke uitwerking bestemmingsplan Erica, Heidebloemstraat’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantGoedkeuring bestemmingsplan ‘Plan tot 4e gedeeltelijke uitwerking bestemmingsplan Erica, Heidebloemstraat’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat Gedeputeerde Staten van Drenthe op 8 juni 2009 het op 31 maart 2009 vastgestelde bestemmingsplan ‘Plan tot 4e gedeeltelijke uitwerking bestemmingsplan Erica, Heidebloemstraat’ hebben goedgekeurd. Het plan voorziet in de bouw van drie vrijstaande woningen aan de Heidebloemstraat te Erica. Vanaf 23 juni 2009 liggen het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan gedurende 6 weken tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak om te stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: (0591) 68 55 55. Binnen de termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Tevens kan bij de Voorzitter van de afdeling verzocht worden om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van 6 weken is ingediend treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel