Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, verlengen schouwpadduikers in waterloop WL03704

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Verlengde Vaart N.Z. in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, verlengen schouwpadduikers in waterloop WL03704

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van maatschap Geers te Erica voor het verlengen van 4 schouwpadduikers, uitwaterend op waterloop WL03704, op de linker oever, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 451.De lengte van de duikers is ingekort doordat de taluds van waterloop WL03704 zijn verflauwd. De bestaande buizen zijn niet bekend in het systeem van waterschap Vechtstromen. Na voltooiing van de werkzaamheden zullen ze worden op- en ingemeten, waarna de gegevens worden opgenomen in het digitale systeem van waterschap Vechtstromen.De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947 Ter inzageDe vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1921359. BezwaarTegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 26 februari 2019

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica