Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Water

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, plaatsen transformatoren waterloop OWAKA014

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Water verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Tuinderslaan in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, plaatsen transformatoren waterloop OWAKA014

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Luimes Groentenkwekerij te Erica voor het het plaatsen en hebben van twee transformatoren op de linkeroever op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de boveninsteek van de waterloop OWAKA014, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1613.   Bezwaar De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.   Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.   Almelo, 24 september 2015

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica