Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Water

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, drainage en drainageuitmondingen diverse waterlopen

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Water verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Veldhuizerwijk Westzijde in Erica, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, drainage en drainageuitmondingen diverse waterlopen

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Maatschap Geers te Erica voor het aanbrengen en hebben van diverse drainage-uitmondingen in het talud van de waterlopen en ter plaatse van de hieronder vermelde percelen:   Waterloopnummer Oever Kadastraal perceel OWASP003 Linkeroever Emmen, sectie AG, nummer 442 OWASP000 Linkeroever Emmen, sectie AG, nummer 279 OWAMK000 Linkeroever Emmen, sectie AG, nummer 429 OWAMK002 Linkeroever Emmen, sectie AG, nummer 1795 OWABW003 Rechteroever Emmen, sectie AG, nummers 1738 en 219   Bezwaar De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.   Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.   Almelo, 20 oktober 2015

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica