Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Water

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, dam en duiker in waterloop KA0130050

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Water verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres Berkenlaan in Schoonebeek, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, dam en duiker in waterloop KA0130050

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van de G.A. Pietjou te Erica voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met pvc duiker ter lengte van 6 meter in de waterloop KA0130050, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 2117. Bezwaar De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 13 oktober 2014

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel