Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. WATERSCHAPSBLADErica, aanbrengen leidingen waterloop WL06752

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Waterschap Vechtstromen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADErica, aanbrengen leidingen waterloop WL06752

Er is door Waterschap Vechtstromen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en WaterwetHet dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Drenthe Growers B.V. te Erica voor het aanbrengen en hebben van twee leidingen binnen de beschermingszone van waterloop WL06752 (afvoervak AV15132), parallel aan en kruisend met de waterloop, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummers 1585 en 1613 nabij de Beekweg 40 te Erica.De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54fTer inzageDe vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2134045.BezwaarTegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.Almelo, 27 september 2021

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica