Search
Close this search box.

Aanvraag evenementenvergunning

  1. Bekendmakingen erica
  2. Toestemming voor de ANWB Streetwise op 16 mei 2024 aan Veenschapswijk (de p-plaats bij de sporthal) te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een evenementenvergunning verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Toestemming voor de ANWB Streetwise op 16 mei 2024 aan Veenschapswijk (de p-plaats bij de sporthal) te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De burgemeester heeft evenementenvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd): ERICA 20 maart 2024, Veenschapswijk (de p-plaats bij de sporthal), ANWB Streetwise op 16 mei 2024 (83264-2024) Bezwaar U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar. Inwerkingtreding en voorlopige voorziening Het besluit treedt een dag na haar bekendmaking in werking. Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang de burgemeester op basis van het advies van de onafhankelijke commissie niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel