Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunningen brandveilig gebruik 3 kinderopvanglocaties Kids Society Erica, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Nuenen, Gerwen en Nederwetten op het adres Jacobushoek in Nuenen, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunningen brandveilig gebruik 3 kinderopvanglocaties Kids Society Erica, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Er is door Nuenen, Gerwen en Nederwetten hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De locaties zijn:• Jacobshoek 5• Jacob Catsstraat 1• Heuvel 5Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 30 oktober 2017 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de aanvragen om omgevingsvergunningen voor de activiteit: ‘brandveilig gebruik van de bestaande bebouwing’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) op de volgende percelen:• Jacobshoek 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0090.• Jacob Catsstraat 1 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0088• Heuvel 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0089Alle adressen bevinden zich binnen de gemeenten Nuenen en betreffen een update van het brandveilig gebruik van de kinderopvang locaties van Kids Society Erica.De omgevingsvergunningen liggen met ingang van 16 november 2017 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. BeroepTegen de ontwerp-omgevingsvergunningen zijn geen zienswijzen ingebracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar te hebben gemaakt;Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica