Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunningen brandveilig gebruik 3 kinderopvang locaties Kids Society Erica, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Nuenen, Gerwen en Nederwetten op het adres ParkJacobushoek in Nuenen, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunningen brandveilig gebruik 3 kinderopvang locaties Kids Society Erica, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Er is door Nuenen, Gerwen en Nederwetten hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De locaties zijn:• Jacobshoek 5• Jacob Catsstraat 1• Heuvel 5Ontwerp omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 22 augustus 2017 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit: ‘brandveilig gebruik van de bestaande bebouwing’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) op de volgende percelen:• Jacobshoek 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0090.• Jacob Catsstraat 1 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0088• Heuvel 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0089Alle adressen bevinden zich binnen de gemeente Nuenen en betreffen een update van het brandveilig gebruik van de kinderopvang locaties van Kids Society Erica.TerinzageleggingDe ontwerpomgevingsvergunningen liggen met ingang van 29 augustus 2017 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt de omgevingsvergunningen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. ZienswijzeTijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpomgevingsvergunning(en) de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel