Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOpenbare kennisgeving zittingen van het centraal stembureau voor de Dorpsraden Erica en Zwartemeer

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOpenbare kennisgeving zittingen van het centraal stembureau voor de Dorpsraden Erica en Zwartemeer

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de dorpsraden Erica en Zwartemeer.Het centraal stembureau toetst de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen. Hieronder treft u een overzicht aan van de openbare zittingen van het centraal stembureau. Op 3 februari 2023 vindt om 15.00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau over:•de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;•handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;•handhaving van de geplaatste aanduiding.Op 23 maart 2023 vindt om 14.00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de dorpsraadsverkiezingen Erica en Zwartemeer.Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, te Emmen. Direct na de zittingen wordt het opgemaakte proces-verbaal en overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd bij de balie op het gemeentehuis en via de website van de gemeente. Heeft u vragen over de openbare zittingen?Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Emmen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0591. U kunt ook mailen naar gemeente@emmen.nl

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica