Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Tuindershof in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Tuindershof 20’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2017007-B501’ vanaf 8 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de verplaatsing van de bedrijfswoning aan Tuindershof 20 op het eigen perceel op het glastuinbouwgebied van Erica. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld. ZienswijzeBinnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 34039-2017. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel