Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Laan van Erica 50

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Apeldoorn op het adres Laan van Erica in Apeldoorn, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Laan van Erica 50

Er is door Apeldoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening liggen tegelijkertijd ter inzage de volgende stukken:•Ontwerp bestemmingsplan Laan van Erica 50•Ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwmarkt/tuincentrum op het perceel (voorheen Laan van Erica 50) met nieuw objectnummer: De Voorwaarts 750 te ApeldoornVan 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 liggen op grond van artikel 3.8 en 3.31 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende ter inzage:•Het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Erica 50 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1282-ont1.•De ontwerp omgevingsvergunning. Ontwerpbestemmingsplan Laan van Erica 50Het ontwerp bestemmingsplan betreft de vestiging van een bouwmarkt annex tuincentrum op het perceel Laan van Erica 50 in Apeldoorn.De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.Ontwerp omgevingsvergunningDe ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:•Bouwen van een bouw- en tuinmarkt met afhaalcentrum;•Het aanleggen van een nieuwe uitweg aan de Laan van Erica en 2 in-/uitritten aan De Voorwaarts;•het planologisch strijdig gebruik. Terinzagelegging ontwerpbesluitenHet ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u hierover meer vertellen.Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.Indienen van zienswijzen ontwerpbestemmingsplanTijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:•schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Laan van Erica 50'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.•mondeling: maak een afspraak met de heer T van Essen, tel. (055) 580 2613.•digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Indienen van zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Tijdens de periode waarin de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit geven. Dat kan op de volgende manieren:•schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp omgevingsvergunning’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.•Mondeling: maak een afspraak met de heer W. Bijsterbosch, tel. (055) 580 2379 over de ontwerp omgevingsvergunning;Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Apeldoorn, 29 maart 2017

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica