Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Erica ongenummerd te Sint-Oedenrode

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Meierijstad op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Erica ongenummerd te Sint-Oedenrode

Er is door Meierijstad hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeente heeft op 11 april 2018 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning op locatie Erica ongenummerd te Sint-Oedenrode. De aangevraagde vergunning is verleend. Het besluit betreft de activiteiten:•Planologische afwijkingGegevensOmschrijving: plaatsen van een tijdelijke teelt ondersteunde voorzieningLocatie: Erica ongenummerd te Sint-OedenrodeZaaknummer: OV-2018-0107Indienen bezwaarschriftTegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 12 april 2018 bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.meierijstad.nl.Wanneer treedt een besluit in werking ?Het indienen van een bezwaarschrift heeft géén schorsende werking, maar een besluit op een aanvraag voor een van de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g van de Wabo en een van rechtswege verleende vergunning, treedt pas in werking na de bezwarentermijn.Voorlopige voorzieningAls u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.InlichtingenVoor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel