Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het plan voorziet in het toevoegen van activiteiten ten behoeve van een loonwerk- en grondverzetbedrijf als nevenactiviteit bij het aan de Ericasestraat 31 toegestane akkerbouwbedrijf. Concreet heeft de aanvraag betrekking op het stallen van materieel, kleinschalig onderhoud aan materieel, opslag van zand en grond en verkeersbewegingen als gevolg van het loonwerk- en grondverzetbedrijf. Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Emmen een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven voor bovengenoemd plan. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens een omgevingsvergunning verleend.De VVGB en de omgevingsvergunning, inclusief bijbehorende stukken, kunnen van 12 juni tot en met 23 juli 2024 worden ingezien:1. digitaal op de landelijke www.ruimtelijkeplannen.nl. De documenten kunnen worden gevonden via het digitale identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023027-V701’.2. bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Beroep Van 12 juni tot en met 23 juli 2024 kan beroep worden ingesteld.Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica