Search
Close this search box.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADGemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verleend voor het plaatsen van een kansspelautomaat in Bowlingcentrum Erica aan de Wanroijseweg 95a te Sint Hubert

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid verleend in Mill en Sint Hubert op het adres Wanroijseweg in Sint Hubert, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verleend voor het plaatsen van een kansspelautomaat in Bowlingcentrum Erica aan de Wanroijseweg 95a te Sint Hubert

Er is door Mill en Sint Hubert hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten:De burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert maakt bekend dat op grond van artikel 2:39 van de A.P.V. door de gemeente Mill en Sint Hubert een aanwezigheidsvergunning speelautomaten is verleend.Voor : Plaatsen van 1 kansspelautomaat Locatie : Bowlingcentrum Erica Wanroijseweg 95a te Sint Hubert Datum : 1 januari tot en met 31 december 2020Datum verzending : 28 oktober 2019Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel