Search
Close this search box.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADGemeente Emmen – verlening omgevingsvergunning – realiseren van tijdelijke huisvesting t.b.v. woonruimte voor arbeidsmigranten (met instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar) – Tuinderslaan 31, Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Huisvesting | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Tuinderslaan in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Emmen - verlening omgevingsvergunning - realiseren van tijdelijke huisvesting t.b.v. woonruimte voor arbeidsmigranten (met instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar) - Tuinderslaan 31, Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):ERICA16 augustus 2021, Tuinderslaan 31, het realiseren van tijdelijke huisvesting t.b.v. woonruimte voor arbeidsmigranten (met instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar) (154297-2021) BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaarInwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe hoofdregel is dat de vergunning in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld de vergunningen voor het slopen van een bouwwerk en het vellen van een houtopstand. Die treden pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verlopen.Als u bezwaar maakt, geldt de vergunning nog wel. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica