Search
Close this search box.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADDrank- en horecavergunning: Laan van Erica 50

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid verleend in Apeldoorn op het adres Laan van Erica in Apeldoorn, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADDrank- en horecavergunning: Laan van Erica 50

Er is door Apeldoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de volgende vergunning heeft verleend:Omschrijving: Drank- en horecavergunningNaam onderneming: Americahal Exploitatie BVLocatie: Laan van Erica 50Reden vergunning: nieuwe ondernemerDatum vergunning: 18 juli 2016Vergunningnummer: D/48420BezwaarU en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Erica