Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor het venten met plantjes en het innemen standplaats nabij winkelcentra door Harmonie Erica op 7 mei 2022

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Mook en Middelaar op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor het venten met plantjes en het innemen standplaats nabij winkelcentra door Harmonie Erica op 7 mei 2022

Er is door Mook en Middelaar hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Verleende APV-vergunning Voor het venten met plantjes en het innemen standplaats nabij winkelcentra door harmonie Erica op 7 mei 2022. Verzonden op 28 maart 2022.BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van datum verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorzieningHet bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel