Search
Close this search box.

Aanvraag Recht | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLADAanwezigheidsvergunning 2 kansspelautomaten (artikel 30 van de Wet op de kansspelen), Fletcher Hotel Erica, Molenbosweg 17 Berg en Dal, gemeente Berg en Dal

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Recht | Organisatie en beleid verleend in Berg en Dal op het adres Molenbosweg in Berg en Dal, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADAanwezigheidsvergunning 2 kansspelautomaten (artikel 30 van de Wet op de kansspelen), Fletcher Hotel Erica, Molenbosweg 17 Berg en Dal, gemeente Berg en Dal

Er is door Berg en Dal hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Vergunning verleend in de periode van 11 december 2017 tot en met 19 december 2017Aanwezigheidsvergunning 2 kansspelautomaten (artikel 30 van de Wet op de kansspelen), Fletcher Hotel Erica, Molenbosweg 17 in Berg en Dal. De vergunning geldt tot 1 januari 2019.Tegen deze besluiten kunnen belanghebbende binnes zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij cluster APV en Bijzondere wetten via telefoonnummer 14024.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel