Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen erica
  2. GEMEENTEBLAD Ontheffing voor route gevaarlijke stoffen in verband met het afleveren van Butaan/Propaan Beekweg 25 te Erica

Redactie EricaOnline.nl

De redactie van EricaOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Erica willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Erica.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Beekweg in Erica, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLAD Ontheffing voor route gevaarlijke stoffen in verband met het afleveren van Butaan/Propaan Beekweg 25 te Erica

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende ontheffingen route gevaarlijke stoffen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):8 juli 2022, ontheffing in verband met het afleveren van Butaan/Propaan ten behoeve van: Beekweg 25 (156759-2022)BezwaarU kunt binnen zes weken na de genoemde datum van bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe ontheffing treedt in werking een dag na haar bekendmaking. Als u bezwaar maakt, geldt de ontheffing nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel